การทำงานเกินเวลามีผลให้เพิ่มอัตราการเสี่ยงโรคหัวใจ


นักวิจัยอังกฤษ เผยว่าการทำงานเกิน 11 ชั่วโมง ทำให้เพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจถึงร้อยละ 67

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยยูซีแอล ในประเทศอังกฤษ เปิดเผยถึงผลการวิจัยว่า การทำงานเกิน 11 ชั่วโมงต่อวัน จะไปเพิ่มอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจถึงร้อยละ 67 ทั้งนี้ทีมวิจัยได้ติดตามข้อมูลจากกลุ่มคนทำงาน 7,000 คน มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528

ผลจากการศึกษา ทำให้พบว่า เกินครึ่งหนึ่งของคนทำงานเกิน 11 ชั่วโมงต่อวัน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากกว่าคนที่ทำงานในเวลาน้อยกว่า นอกจากนี้การทำงานล่วงเวลา ก็ทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดโรคหัวใจ

นักวิจัยยังได้แนะนำว่า ถ้าแพทย์นำเวลาการทำงานของคนไข้มาเป็นข้อมูลประกอบการรักษา อาจจะพบว่าคนไข้ที่เป็นหัวใจมาจากสาเหตุทำงานมากเกินไปถึง 6,000 คน จากจำนวนผู้ป่วยโรคหัวใจทั้งหมดในอังกฤษประมาณ 125,000 คนในแต่ละปี

จากผลการศึกษาดังกล่าว ทำให้นักวิจัยยังต้องหาคำตอบต่อไปอีกว่าการลดชั่วโมงทำงาน จะทำให้สุขภาพหัวใจดีขึ้นด้วยหรือไม่ และยังต้องทำการศึกษาเพิ่มไปอีก เพื่อยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างชั่วโมงการทำงานและโรคหัวใจ ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจจะมีปัจจัยเสริมบางอย่าง ที่จะไปทำให้เกิดโรคอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้องได้อีก เช่น ความดันโลหิตสูงที่ตรวจไม่พบ, ความเครียด, อารมณ์ซึมเศร้า หรืออารมณ์โกรธ

 
Design by Pitchaya.net | Bloggerized by สูตรอาหาร | 108 Home Tips | i Woman Blog | High Pitched Ringing In Ears | ขายลำไยอบแห้ง | ลองกานอยด์ find a nanny Health Lover นิ้วล็อค เดรสทำงานnanny services seattle Nanny in San Diego nanny in denvernanny in dallas nanny in columbus nanny in losangeles