วิธีใช้น้ำอย่างประหยัด ลดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ำ


ในช่วงวิกฤติการณ์น้ำขาดแคลน ประชาชนผู้ใช้น้ำทุกคน ควรรู้ถึงการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ช่วยกันประหยัดน้ำรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าน้ำเกินความจำเป็น

การอาบน้ำ ไม่ควรเปิดฝักบัวทิ้งไว้ขณะถูสบู่ หลีกเลี่ยงการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำ การแปรงฟันควรใช้ขันน้ำหรือแก้วรองน้ำจากก๊อก การล้างถ้วยชามควรเปิดน้ำลงในอ่างให้พอแล้วปิดก๊อกน้ำ การซักผ้าถ้าซักผ้าด้วยมือควรแช่ผ้าทิ้งไว้ก่อนแล้วจึงซักด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง อย่าเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะซักผ้าเพราะจะทำให้สิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น การล้างผักหรือผลไม้ควรล้างในภาชนะ อย่าล้างจากก๊อกน้ำโดยตรง ส่วนการรดน้ำตนไม้ควรใช้กระป๋องฝักบัว ไม่ควรใช้สายยางโดยตรง การล้างรถควรใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นที่รถออกก่อน และไม่ควรใช้สายยางฉีดล้างโดยตรง ใช้น้ำใส่ถังแล้วใช้ผ้าชุบน้ำนำมาเช็ดถูจะดีกว่า นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้เปลืองอย่างหนึ่งก็คือการใช้โถชักโครก แต่ละวันถ้าเราใช้ชักโครกให้น้อยลง ก็จะประหยัดน้ำได้ สำหรับชักโครกที่มีถังเก็บน้ำให้ใช้อิฐมอญหรือถุงพลาสติกบรรจุน้ำ 1-2 ลิตร ใส่ไว้ในถังชักโครก วัสดุเหล่านั้นจะแทนที่น้ำบางส่วนทำให้ปริมาณการใช้น้ำชักโครกลดลงได้

ประหยัดน้ำใช้เสียแต่วันนี้ ก่อนที่ จะไม่มี น้ำในวันหน้า 

 
Design by Pitchaya.net | Bloggerized by สูตรอาหาร | 108 Home Tips | i Woman Blog | High Pitched Ringing In Ears | ขายลำไยอบแห้ง | ลองกานอยด์ find a nanny Health Lover นิ้วล็อค เดรสทำงานnanny services seattle Nanny in San Diego nanny in denvernanny in dallas nanny in columbus nanny in losangeles