อันตรายจากควันบุหรี่

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์กรอนามัยโลกได้กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก Just Good Health จึงนำความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากควันบุหรี่มาบอก...

รู้หรือไม่ว่าในควันบุหรี่มีสารเคมีมากถึง 4,700 ชนิด ในจำนวนนี้มีถึง 42 ชนิด ที่เป็นอันตรายและเป็นสารก่อมะเร็งทั้งในคนและสัตว์ นอกจากนี้ยังมีสารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจอีกหลายสิบชนิด

จากผลการวิจัยทางการแพทย์พบว่า การสูบบุหรี่ทุก ๆ 20 วัน ในห้องที่มีอากาศไม่ถ่ายเท จะทำให้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ต้องสูดดมเอาควันบุหรี่เข้าไปเป็นปริมาณเท่ากับการ สูบบุหรี่ 1 มวน

ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ซึ่งอยู่ในห้องทำงาน หรือในสถานที่แออัดเป็นเวลานาน แล้วหายใจเอาควันบุหรี่เข้าไป มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 10 ถึง 30% จากโดยเฉลี่ยทั่วไป และพบว่า ปอดจะถูกทำลายเช่นเดียวกับปอดของคนสูบบุหรี่ 1 ถึง 10 มวน/ วัน

ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ที่อยู่ในห้องทำงานที่มีควันบุหรี่ประมาณ 30 นาที จะมีปริมาณคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดเท่ากับคนที่สูบบุหรี่ 1 มวน

ผู้หญิงที่ได้รับควันบุหรี่จาการสูดดมเอาควันบุหรี่เข้าไปวันละ 3 ชั่วโมงขึ้นไป จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควัน บุหรี่มากถึง 3 เท่า และมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งอื่นๆ มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า

ผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับควันบุหรี่อย่างต่อเนื่อง สารพิษที่อยู่ในควันบุหรี่จะก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ในระหว่างการตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้ โดยอาจมีอาการครรภ์เป็นพิษ และทารกที่คลอดอาจมีน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

Just Good Health ขอเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสุขภาพของตัวท่านเองและคนรอบข้าง

 
Design by Pitchaya.net | Bloggerized by สูตรอาหาร | 108 Home Tips | i Woman Blog | High Pitched Ringing In Ears | ขายลำไยอบแห้ง | ลองกานอยด์ find a nanny Health Lover นิ้วล็อค เดรสทำงานnanny services seattle Nanny in San Diego nanny in denvernanny in dallas nanny in columbus nanny in losangeles