Sleep Test ทางเลือกสำหรับผู้มีปัญหาการนอนหลับ


การนอนหลับสนิทและเต็มอิ่ม ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่วิเศษสุดสำหรับการฟื้นฟู และซ่อมแซมร่างกายของมนุษย์ หากใครที่ไม่สามารถนอนหลับเช่นนั้นได้ ปัจจุบันได้มีเครื่องมือในการตรวจค้นหาสาเหตุและแก้ไขได้

การตรวจสุขภาพการนอนหลับ หรือที่เรียกว่า Sleep test เป็นการตรวจวิเคราะห์ระบบการทำงานของร่างกายขณะนอนหลับ เช่น ระบบการหายใจ ตรวจหาระดับออกซิเจนในเลือด การทำงานของคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และกล้ามเนื้อ รวมไปถึงศึกษาพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับ

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจนี้ ก็เพื่อใช้วินิจฉัยและประเมินระดับความรุนแรงของโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับชนิดอุดกั้น การกระตุกของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ และพฤติกรรมที่ผิดปกติขณะนอนหลับ รวมไปถึงช่วยในการวินิจฉัยโรคความผิดปกติอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการนอนหลับ ตลอดไปจนถึงการใช้พิจารณาเลือกวิธีการผ่าตัดทางเดินหายใจ และติดตามผลการรักษา

บุคคลที่ควรจะเข้ารับการตรวจ Sleep test นั้นได้แก่ ผู้ที่ภาวะนอนกรนเสียงดังผิดปกติ หรือมีอาการง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทั้งๆ ที่ได้นอนอย่างเพียงพอแล้ว ผู้ที่มีอาการหายใจลำบาก และสงสัยว่าจะมีการหยุดหายใจขณะหลับ หรือผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนผิดปกติอื่นๆ เช่น นอนแขนขากระตุก นอนกัดฟัน หรือนอนละเมอ ฝันร้าย สะดุ้งตื่นเป็นประจำ เป็นต้น โดยผู้รับการตรวจควรพบแพทย์เฉพาะทางด้านโรคการนอนหลับโดยตรง หรือแพทย์หู คอ จมูก อายุรแพทย์ หรือกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้ เพื่อสอบถามประวัติและตรวจร่างกายอย่างละเอียดก่อนและหลังการตรวจ ซึ่งจะมีผลต่อการวางแผนและการตัดสินใจหาทางเลือกในการรักษา


การตรวจ sleep test สำหรับภาวะการนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับ แบ่งได้เป็น 4 ระดับดังนี้

ระดับที่ 1 การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบสมบูรณ์ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดคืนเพื่อทำการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ ลูกตา ใต้คาง และแขนขา คลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจวัดหาระดับออกซิเจนในเลือด การตรวจวัดลมหายใจ โดยอาจทำภายในห้องตรวจเฉพาะของสถานพยาบาลหรือนอกสถานที่ก็ได้

ระดับที่ 2 การตรวจสุขภาพการนอนหลับแบบสมบูรณ์ แต่ไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าตลอดทั้งคืน อาจเป็นการตรวจในห้องนอนส่วนตัวตามบ้าน ระดับนี้มีความน่าเชื่อถือใกล้เคียงกับการตรวจระดับ 1 แต่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่า จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเคลื่อนไหวและการเดินทาง หรือผู้ที่มีอาการมาก ต้องการรักษาอย่างเร่งด่วน

ส่วนระดับที่ 3 และ 4 เป็นการตรวจสุขภาพเฉพาะบางรายการ ซึ่งอาจมีผลที่คลาดเคลื่อนในการวินิจฉัย จึงมักไม่ได้รับความนิยม

การตรวจสุขภาพการนอนหลับจะเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00-06.00 น.ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสมของผู้ตรวจแต่ละราย ก่อนที่จะเริ่มทำการตรวจ เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลประวัติและข้อมูลเกี่ยวกับการนอน รวมทั้งยารักษาโรคประจำตัว หรืออาจให้กรอกแบบสอบถาม และเอกสารการยินยอมของผู้รับการตรวจ หลังจากนั้นจะมีการอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ และการปฏิบัติตัวต่างๆ ในระหว่างการตรวจ โดยผู้ที่เข้ารับการตรวจควรสวมเสื้อผ้าชุดนอนหลวมๆ ทำจิตใจให้สบาย และควรหลีกเลี่ยงการดื่ม กาแฟ ชา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์เป็นส่วนผสม หรือการออกกำลังกายอย่างหนักมาก่อนเข้าทำการรับการตรวจ

 
Design by Pitchaya.net | Bloggerized by สูตรอาหาร | 108 Home Tips | i Woman Blog | High Pitched Ringing In Ears | ขายลำไยอบแห้ง | ลองกานอยด์ find a nanny Health Lover นิ้วล็อค เดรสทำงานnanny services seattle Nanny in San Diego nanny in denvernanny in dallas nanny in columbus nanny in losangeles