การเลือกใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์สำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา แล้วหลีกเลี่ยงการใส่แว่นตามาเป็นใส่คอนแทคเลนส์แทน จะต้องรักษาความสะอาดและต้องทราบวิธีการดูแลรักษาคอนแทคเลนส์ ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ จึงจะได้ไม่มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นกับการใส่คอนแทคเลนส์ และที่ต้องให้ความสำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือการเลือกใช้น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ (Soaking Lenses) ซึ่งจะมีวางขายอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของการใช้งาน

1. แบบล้าง แช่ และกำจัดคราบโปรตีนแยกขวดกัน ส่วนมากมากน้ำยาประเภทนี้ จะสามารถชำระล้างและฆ่าเชื้อโรคได้ดีที่สุด มักจะมียาเม็ดที่ใช้แช่สำหรับล้างคราบโปรตีนทุกๆ เดือน ส่วนใหญ่น้ำยาชนิดนี้จะนิยมใช้กับเลนส์แบบที่ใส่ถาวร เพราะกำจัดคราบโปรตีนได้ดี

ข้อเสียคือ ในการล้างต้องล้างน้ำยาออกให้หมด ไม่เช่นนั้นอาจมีอาการแพ้จากสารประกอบในน้ำยา ทำให้ตาเจ็บและแดงได้ ถ้าเกิดอาการแบบนี้ต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วน ดังนั้นจึงไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานสักเท่าไหร่

2. เลือกใช้แบบล้าง แช่ และกำจัดคราบโปรตีนในขวดเดียวน้ำ หรือที่เค้าเรียกกันว่า 3 in 1 น้ำยาในรูปแบบนี้ ค่อนข้างใช้ง่าย สะดวกและไม่ค่อยมีปัญหาเมื่อนำเข้าตา สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีพอสมควร น้ำยาชนิดนี้เหมาะสำหรับคอนเทคเลนส์ประเภทชั่วคราวหรือแบบใส่แล้วทิ้งเท่านั้น

ข้อเสียคือ
น้ำยาประเภทนี้ไม่สามารถล้างคราบโปรตีนติดแน่นออกได้หมด ทำให้เหลือคราบสกปรกไว้ ถ้าเราใช้กับเลนส์ประเภทใส่ถาวรอาจจะส่งผลเสียต่อดวงตาได้

3. เลือกใช้แบบ Hydrogen Peroxide
น้ำยาประเภทนี้มักแยกเป็น 2 ขวด ขวดแรกเป็นน้ำยาล้างเลนส์ก่อนฆ่าเชื้อ ขวดที่สองใช้ใส่ในขวดพิเศษพร้อมกับเลนส์ ส่วนมากอันนี้ต้องแช่ไว้ค้างคืน น้ำยาประเภทนี้ฆ่าเชื้อได้ดีมาก ใช้ได้กับคอนแทคเลนส์เกือบทุกชนิด

ข้อเสียคือ
ไม่ค่อยสะดวกในการใช้ งาน เพราะการใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนนาน และเมื่อแช่เลนส์แล้วรีบเอามาใช้ทันทีไม่ได้ จำเป็นต้องแช่ให้ครบกำหนดเวลา ถ้านำเลนส์ออกมาใส่ก่อนครบกำหนดเวลาก็อาจทำให้ตาเจ็บ ตาแดง ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที

 
Design by Pitchaya.net | Bloggerized by สูตรอาหาร | 108 Home Tips | i Woman Blog | High Pitched Ringing In Ears | ขายลำไยอบแห้ง | ลองกานอยด์ find a nanny Health Lover นิ้วล็อค เดรสทำงานnanny services seattle Nanny in San Diego nanny in denvernanny in dallas nanny in columbus nanny in losangeles